Jak widzi daltonista – świat w odmiennych barwach

To że świat jest miejscem pełnym kolorów jest oczywiste, ale czy zdajesz sobie sprawę, że niektórzy odbierają je nieco inaczej? Ci którzy urodzili się z rzadką wadą siatkówki oka, czasami mogą nawet nie zdawać sobie sprawy ze swojego zaburzonego widzenia, dopóki sytuacja nie zmusi ich do wymiany informacji na temat kolorów lub nie przebada sobie wzroku. Daltonizm można definiować szeroko jako wadę wzroku związaną z nieprawidłowych postrzeganiem barw lub konkretną jej odmianę zwaną inaczej deuteranopią, którą często opisuje się jako niemożliwość rozpoznawania barwy zielonej i postrzeganiu jej jako czerwonej. Jednak jest to nieco bardziej skomplikowane niż na to wygląda. W takim razie jak widzi daltonista?

Jak widzi daltonista? Co wpływa na postrzeganie kolorów?

Za prawidłowe widzenie kolorów odpowiedzialne są trzy rodzaje czopków, czyli komórek znajdujących się w oku, które odpowiadają za odbieranie czerwonej, zielonej i niebieskiej barwy. Te trzy podstawowe kolory, które mają przypisaną określoną długość fal światła pozwalają na odróżnienie innych odcieni. U daltonistów nie występują komórki, które rozróżniają jedną z barw lub są one na tyle uszkodzone że dostrzeganie niektórych barw jest niemożliwe. Choć ta choroba zazwyczaj wynika z uwarunkowań genetycznych, zdarzają się także przypadki kiedy daltonizm rozwija się na skutek chorób tj. cukrzyca, jaskra czy zaćma a także przyjmowanych leków. Jak widzi daltonista? Jego zaburzone postrzeganie nie ogranicza się jedynie do czystej zielonej barwy, ale obejmuje większość innych odcieni, na skutek czego jego świat składa się z zupełnie innych kolorów.

To że świat jest miejscem pełnym kolorów jest oczywiste, ale czy zdajesz sobie sprawę, że niektórzy odbierają je nieco inaczej? Ci którzy urodzili się z rzadką wadą siatkówki oka, czasami mogą nawet nie zdawać sobie sprawy ze swojego zaburzonego widzenia, dopóki sytuacja nie zmusi ich do wymiany informacji na temat kolorów lub nie przebada sobie…